Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.
2 medlemmer er på valg i lige år og 3 medlemmer er på valg i ulige år.
Suppleanter vælges for ét år af gangen.

Foreningens revisor vælges også for et år ad gangen.

  • Formand – Steen T. Hasholt #44, formand@villeheisepark.dk
  • Næstformand – Lone Færgemann #26
  • Kasserer – Søren Christensen #28, kasserer@villeheisepark.dk
  • Sekretær – Elisabeth Holst #12, sekretaer@villeheisepark.dk
  • Medlem – Lars Gjødvad #13
  • Suppleant – Nicklas Colerick #38
  • Suppleant – Flemming Petersen #39
  • Revisor – Inger Lilhammer Karlsen #17

Bestyrelsen holder ca. 10 møder om året, og suppleanterne er velkomne til at deltage i møderne.

Emner, som en grundejer ønsker bestyrelsen skal drøfte, afleveres til formanden. Emnet vil blive drøftet ved førstkommende bestyrelsesmøde, og efterfølgende vil grundejeren modtage et svar på henvendelsen.