Plænebanden

Plænebandens medlemmer sørger på skift for, at græsset på fællesareal bliver klippet i vækstsæsonen.  Det er Plænebandens intention at holde arealerne pæne og velplejede. Længerevarende regnperioder kan dog drille lidt, da klipning af græsset fordrer tørvejr, når vi har tid til at køre en tur med maskinen.

Plænebanden består i øjeblikket af følgende personer:

  • #4 Gert
  • #12 Anker
  • #14 Simon
  • #15 Carsten
  • #17 René
  • #19 Gunnar
  • #24 Axel
  • #41 Karl Kristian

Plan for 2022

Hvis du er frisk på at hjælpe til med græsslåningen, kan du henvende dig til Karl Kristian, #41