Nabohjælp

Kære grundejere i Ville Heise Park

Nabohjælp er vigtigt. Og hvis det skal blive en succes forudsætter det, at så mange som muligt tilmelder sig ordningen. Det får forhåbentlig de langfingrede til at indse, at Ville Heise Park ikke er stedet at gå på rov.

Der er allerede mere end 20 husstande med i Nabohjælp, men vi vil fra bestyrelsens side gerne opfordre til, at endnu flere får tilmeldt sig ordningen. Der er tidligere runddelt materiale herom, hvori du kunne orientere dig om hvordan man gør, og ellers kan du se mere på hjemmesiden www.nabohjælp.dk”

Venlig hilsen
Henrik, formand