Containerbanden

Containerbanden koordinerer vores fælles affaldsløsning med Allerød kommune. Banden sørger endvidere for information til beboerne samt nødvendige oprydnings- og vedligeholdelsesopgaver omkring den fælles affaldsløsning.

Containerbanden består i øjeblikket af følgende personer:

  • #13 Lars
  • #24 Marianne
  • #27 Eva
  • #28 Tina