Genbrugsbanden

Genbrugsbanden koordinerer vores fælles affaldsløsning med Allerød kommune. Banden sørger endvidere for information til beboerne samt nødvendige oprydnings- og vedligeholdelsesopgaver omkring den fælles affaldsløsning.

Nye fælles containere er taget i brug den 22. oktober 2022 til rest- og madaffald.

Se detaljer her:

Genbrugsbanden består i øjeblikket af følgende personer:

  • #13 Lars
  • #24 Marianne
  • #27 Eva
  • #28 Tina

Ekstra madaffaldsposer kan hentes i fællesskuret.

Køkkenkurve kan bestilles, hvis de med tiden går i stykker eller f.eks. bortkommer ved fraflytning. Send bestilling til: genbrugsbanden@villeheisepark.dk.

Alt om affald og genbrug i Allerød kan ses på https://alleroed.dk/borger/affald-og-genbrug