Grønt udvalg

Grønt udvalg står for forskønnelse og vedligehold af vores fællesarealer. Hvis du har forslag hertil, så giv det videre til et af medlemmerne:

  • #9 Peter
  • #15 Lene
  • #24 Marianne
  • #26 Lone
  • #31 Keld
  • #42 Anne-Grete

For at bevare vores dejlige fællesarealer i en fortsat god stand organiserer grønt udvalg 4 Grønne Dage (typisk april, maj/juni, september og oktober/november) hvor alle, der har mulighed for det, møder op i arbejdstøjet og yder en indsats alt efter interesse og kræfter. De Grønne Dage varer ca. 3-4 timer, og der bydes på mad og drikke til frokost.

Grønne Dage i 2022:

  • Lørdag den 23. april
  • Søndag den 12. juni
  • Lørdag den 27. august
  • Søndag den 30. oktober

Plantebede mod skel

I den tinglyste deklaration for Ville Heise Park står:

”Grundejerforeningen skal  vedligeholde de fælles friarealer, herunder plantestensmure og hegn langs områdegrænsen, hvor disse ikke står i skel mod en bolig.”
  
Beboere skal altså selv vedligeholde plantebede, som står i skel mod bolig.
Se venligst vedhæftede tegning, hvor plantebedene er markeret med grønt:

Plantebede ved skel

Gartnere

Beskæring af træer og buske på fællesarealerne er blevet foretaget af:

Olesen Anlæg ApS – Claus Olesen
Tlf.: 28 11 11 94
E-mail: info@olesen-anlaeg.dk

A.E. Skovservice – Asger Eriksen
Tlf.: 20 33 30 27
E-mail: aeskovservice@gmail.com

Jesper Quaade Møller
Tlf.: 61 71 49 50
E-mail: info@3pleje.dk