Affaldsudvalg

Udvalgets opgaver besluttet på generalforsamlingen 2020:

  1. Planlægge hvor containerne skal placeres de første fire-fem måneder efter levering. Det kan været ét samlet sted eller flere steder. Forsøgsplaceringen skal kunne gennemføres uden eller med relativt små omkostninger efter aftale med bestyrelsen.
  2. Udpege én blandt affaldsudvalgets medlemmer til at være grundejerforeningens affaldsansvarlige overfor kommunen.
  3. Vurdere, om det antal containere, kommunen leverer til det genanvendelige affald, svarer til behovet og meddele eventuelle ændringer i forsøgspladeringen til renovation@alleroed.dk.
  4. Hvis der er brug for at supplere kommunens vejledning: Oplyse Ville Heise Parks beboere om, hvilke ting der skal i de enkelte containere, og hvilke der ikke skal i dem; eksempelvis via informationsmøde og/eller skiltning.
  5. Holde øje med at beboerne bruger containerne efter hensigten, at ingen containere bliver overfyldte, og at der ikke bliver placeret affald eller genanvendelige materialer uden for containerne.
  6. Foreslå det videre forløb af affaldsordningen på generalforsamlingen i 2021 og give bestyrelsen en kort skriftlig evaluering af erfaringer med den afprøvede forsøgsplacering. Evalueringen skal omfatte udvalgets anbefaling til, hvor containerne skal placeres fremover og den fremtidige afskærmning af containerne.