Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.
2 medlemmer er på valg i lige år og 3 medlemmer er på valg i ulige år.
Suppleanter og revisor vælges for ét år af gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamling således:

– Formand
– Næstformand
– Kasserer
– Sekretær
– Menigt medlem

Den aktuelle bestyrelse kan ses ved klik på “Bestyrelsens medlemmer”
Bestyrelsen holder ca. 10 møder om året, og suppleanterne er velkomne til at deltage i møderne. Emner, som en grundejer ønsker bestyrelsen skal drøfte, afleveres til formanden. Emnet vil blive drøftet ved førstkommende bestyrelsesmøde, og efterfølgende vil grundejeren modtage et svar på henvendelsen.