Plantebede mod skel

I den tinglyste deklaration for Ville Heise Park står:

”Grundejerforeningen skal  vedligeholde de fælles friarealer, herunder plantestensmure og hegn langs områdegrænsen, hvor disse ikke står i skel mod en bolig.”
  
Beboere skal altså selv vedligeholde plantebede, som står i skel mod bolig.
Se venligst vedhæftede tegning, hvor plantebedene er markeret med grønt:

Plantebede ved skel