Ordinær generalforsamling

Sæt kryds i kalenderen den 7 marts, hvor der afholdes ordinær generalforsamling. Detaljer følger.

Husk at forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. januar.